ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

   Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

  "Αναβάθμιση και Προσθήκη Εξοπλισμού του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου"

  Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα "Αναβάθμιση και Προσθήκη Εξοπλισμού του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου",  Ε.Π. "Πολιτισμός". Οι δαπάνες που συμπεριλήφθηκαν στο έργο κάλυψαν κυρίως την προμήθεια ειδικών αποθηκευτικών μέσων για τις αρχειακές συλλογές, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών  και λογισμικού, επίπλων, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ορισμένες συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες. Το έργο, συνολικού ύψους 749.165,51 ευρώ, είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του Ε.Λ.Ι.Α. (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), την αποτελεσματικότερη διατήρηση και αξιοποίηση των αρχειακών του συλλογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της δυνατότητας χρήσης του υλικού από τρίτους.

  "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου"

  Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ  Ε.Λ.Ι.Α.", στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3: "Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού". Το Έργο περιλαμβάνει: 

  α) Την επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 84.500 τεκμηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.ΙΑ.:
  - Φωτογραφίες και cartes postales (συλλογή Φωτογραφικού Αρχείου)
  - Εφήμερα (συλλογές εφήμερων τεκμηρίων
  - Εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια (συλλογή Τύπου)
  - Θέατρο, Κινηματογράφος και Μουσική (συλλογή τεκμηρίων καλλιτεχνικής ζωής).

  β) Την παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης με τίτλο: "Φωτογράφοι - Έλληνες και ξένοι - που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (1839-1960)".

  γ) Την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου με θέμα: "Η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα μέσα από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α."

  Σκοπός του προγράμματος είναι η διάσωση, προστασία και αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης, ενώ το πολυγλωσσικό περιεχόμενό του θα συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Η υλοποίησή του θα επιφέρει τη συστηματοποίηση των επιμέρους συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α. και τη μεταξύ τους σύνδεση. Επιπλέον, τμήμα των συλλογών θα προστατευθεί από την φθορά που επέρχεται από τη συνεχή χρήση των τεκμηρίων και, τέλος, οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα τεκμήρια θα καταστούν άμεσα προσιτές και συνδυαστικά αξιοποιήσιμες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περειφεριακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

  Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.).

  Το Ε.Λ.Ι.Α., ολοκλήρωσε την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (1852-1980 ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (Ε.Λ.Ι.Α.) και αντικείμενο την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών και τεκμηρίων που αφορούν διαχρονικούς θεματικούς τομείς του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας και στόχο την ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών. Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών που απόκεινται στο Ε.Λ.Ι.Α.:
  α) Την επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 20.360 τεκμηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.ΙΑ.:
  - Αρχείο του φωτογράφου Δ. Παπαδήμου
  - Αρχείο Χαρτών της περιόδου (1852-1936)
  β) Την παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης με τίτλο: «Θεσσαλονίκη, πόλη των Βαλκανίων, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (1900-1930)», που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη  να περιηγηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης με οδηγό ευσύνοπτα κείμενα, φωτογραφίες και καρτ ποστάλ.

  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περειφεριακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

             
   Επισκεφθείτε τις Ψηφιοποιημένες συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.