ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"

  Οι ψηφιοποιημένες συλλογές  του Ε.Λ.Ι.Α. δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο δύο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας": 

  ΕΡΓΟ 1: Ε.Π. "ΚτΠ", Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3. "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.":

  ΕΡΓΟ 2: Ε.Π. "ΚτΠ", Πρόσκληση 172, Μέτρο 1.3. "Πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μέσα από φωτογραφικές και εκδοτικές καταγραφές (1852-1980): Ανάπτυξη και Ανάδειξη Ολοκληρωμένων Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α."

  Σκοπός των έργων αποτέλεσε η διάσωση, προστασία και αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης, ενώ το πολυγλωσσικό περιεχόμενό τους θεωρούμε ότι συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Επιπλέον, η υλοποίησή τους επέφερε τη συστηματοποίηση των επιμέρους συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α., τη μεταξύ τους σύνδεση και την προστασία τους από την φθορά που επέρχεται από τη συνεχή χρήση των τεκμηρίων. Τέλος, οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα τεκμήρια  καθίστανται  άμεσα προσιτές και συνδυαστικά αξιοποιήσιμες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

  Ο ιστότοπος των ψηφιοποιημένων συλλογών παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δύο έργων και προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

  Τα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.