ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
   Αφίσες
   Κάρτες
   Αντικείμενα
   PAZARI
   CD ROM - Μικροφίλμ
   
     Περιοδικά
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Πωλητήριο

  CD ROM - Μικροφίλμ

  Ο κύριος όγκος των συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α. αποτελείται από έντυπο υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες, χαρακτικά, χάρτες, κ.λ.π.) το οποίο καταρχήν απαιτεί συνεχή προσπάθεια συντήρησης και κατά δεύτερο λόγο, η χρήση του επιφέρει συνεχή φθορά. Είναι επίσης γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι αρχειακές συλλογές είναι πολύτιμες και αναντικατάστατες. Κατά συνέπεια, η αναβάθμιση της υποδομής του Ε.Λ.Ι.Α., δηλαδή η τελειοποίηση των μεθόδων φύλαξης των συλλογών με την επέκταση των χώρων, η χρήση νέων τεχνολογιών -ψηφιοποίηση και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης-, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της διάσωσής τους. Με τον τρόπο αυτό το Ε.Λ.Ι.Α. θα συνεχίσει να είναι σε θέση να διαφυλάττει και να παραδίδει υλικό του παρελθόντος και στο μέλλον.