ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
   Λειτουργία Βιβλιοθήκης
   19ος αιώνας
   20ος αιώνας
   Τύπος
   Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης
   "Τα Νέα του Ε.Λ.Ι.Α."
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Βιβλιοθήκη

  Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. περιέχει σήμερα περισσότερους από 100.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων 19ου και 20ού αιώνα και κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες, και σε ορισμένες ενότητες στις πιο ενημερωμένες βιβλιοθήκες της χώρας.

 • Στις ελληνικές εκδόσεις του 19ου αιώνα έρχεται τέταρτη στον κόσμο.
 • Στα ελληνικά ημερολόγια του 19ου και 20ού αιώνα είναι πιθανότατα η πληρέστερη στον κόσμο.
 • Η συλλογή των εφημερίδων και των περιοδικών του Ε.Λ.Ι.Α. αποτελεί την τρίτη στην Ελλάδα μετά τη βιβλιοθήκη της Βουλής και την Εθνική βιβλιοθήκη, με αξιόλογες σειρές παρανόμου Τύπου Κατοχής και Αντίστασης.
 • Από τα ελληνικά βιβλία τα τυπωμένα στην Αίγυπτο συγκεντρώνεται περίπου το 70% της συνολικής εκδοτικής δραστηριότητας.


 • Το Ε.Λ.Ι.Α., στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των συλλογών της Βιβλιοθήκης του, εγκατέστησε το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα Advance GEAC, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία και διαχείριση του υλικού, καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση των ερευνητών. Με το πρόγραμμα αυτό έχει καταλογογραφηθεί  μεγάλο μέρος της συλλογής βιβλίων και περιοδικών του 20ού αιώνα και ψηφιοποιημένο υλικό του 19ου αιώνα. Οι εργασίες καταλογογράφησης όλων των συλλογών της Βιβλιοθήκης συνεχίζονται, ενώ οι συλλογές που έχουν καταγραφεί είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο.