ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
   Συλλογή Aρχείων
   Αρχείο Ελλην. Αιγύπτου
   Φωτογραφικό Αρχείο
   Συλλογή Χαρτών
   Ποικίλες Συλλογές
   Τεκμήρια παραστατικών τεχνών και μουσικής
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Συλλογές

  Συλλογή χαρτών

  Η Συλλογή χαρτών περιέχει περισσότερους από 2.000 χάρτες της περιόδου 1830-1950, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων αφορά τον ελλαδικό και τον βαλκανικό χώρο γενικότερα.

  Ιχνογραφήματα των εκάστοτε συνόρων, πορίσματα των πρώτων τοπογραφικών μετρήσεων, αναλυτικές και ευρείας κλίμακας αποτυπώσεις του φυσικού χώρου και των διοικητικών του διαιρέσεων, πολεοδομικά σχέδια οικισμών, στρατιωτικοί -  επιτελικοί χάρτες, αρχαιολογικοί, ιστορικοί, στατιστικοί ή αναλυτικές αποτυπώσεις των μεγάλων έργων, των οδικών, τηλεγραφικών, σιδηροδρομικών ή ακτοπλοϊκών συνδέσεων, καθώς και οι άκρως ενδιαφέρουσες χαρτογραφήσεις της εθνογραφικής σύνθεσης των ελληνικών και των ομόρων περιοχών αποτελούν την πλούσια χαρτογραφική συλλογή του Ε.Λ.Ι.Α.

   

   

  Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν οι πρώτες εκδόσεις χαρτών του ελεύθερου βασιλείου (αυστριακοί και ελληνικοί), των δύο παγκοσμίων πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας.  Σημαντική κατηγορία αποτελούν οι εθνογραφικοί και στατιστικοί χάρτες και οι χάρτες κατανομής εκκλησιών και σχολείων του βορειοελλαδικού και μικρασιατικού χώρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι χάρτες του Αγγλικού Ναυαρχείου για τα παράλια και τα νησιά του Αιγαίου, όπως και ορισμένοι με τις εθνικές διεκδικήσεις και οριοθετήσεις.

   

  Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς "Εθνική Χαρτοθήκη", ψηφιοποιήθηκαν 880 χάρτες της συλλογής χαρτών του Ε.Λ.Ι.Α. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 172, Μέτρο 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ψηφιοποιήθηκαν 360 χάρτες, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στο portal του Ε.Λ.Ι.Α.

   

    
   

  Το αρχείο είναι διαθέσιμο στους ερευνητές από Τρίτη έως Παρασκευή 09:00 – 14:00. Το αρχείο θαπαραμείνει κλειστό από τις 22/12/2014 έως τις 5/1/2015
  Υπεύθυνη χαρτογραφικού αρχείου: Ματθίλδη Πυρλή (mpyrli@elia.org.gr)