ΕΛΙΑ
 
Αναζήτηση  Go               Σύνδεσμοι     Επικοινωνία     Sitemap     Κεντρική Σελίδα     English  
 
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
 • Συλλογές
   Συλλογή Aρχείων
   
     Ιστορικά Αρχεία
   
        Oικονομικά αρχεία και αρχεία επιχειρήσεων
   
        Αρχεία μικρασιατικού και απόδημου ελληνισμού
   
     Λογοτεχνικά Αρχεία
   
     Λειτουργία
   Αρχείο Ελλην. Αιγύπτου
   Φωτογραφικό Αρχείο
   Συλλογή Χαρτών
   Ποικίλες Συλλογές
   Τεκμήρια παραστατικών τεχνών και μουσικής
 • ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
 • Κατάλογος Aρχείων
 • Βιβλιοθήκη
 • Εκδόσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πωλητήριο
 • Ψηφιοποιημένες συλλογές Ε.Λ.Ι.Α. (Ε.Π. ΚτΠ)  Created by Greek Geeks
  Συλλογές

  Συλλογή Αρχείων

  Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Ε.Λ.Ι.Α., είναι ο μεγάλος αριθμός ιδιωτικών αρχείων που διαθέτει. Με τον όρο ιδιωτικά αρχεία νοούνται τα αρχεία προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας, προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επιπλέον, στην κατηγορία των ιδιωτικών αρχείων περιλαμβάνονται αυτά των πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων εν γένει και ομάδων φυσικών προσώπων καθώς και τα αρχεία εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών κλπ.

  Εκτός από τη διάσωση και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ιδιωτικών αρχείων το Ε.Λ.Ι.Α. έχει πρωτοπορήσει και στη διαδικασία γνωστοποίησης του υλικού αυτού στους ερευνητές, καθώς είναι το μόνο Αρχείο στην Ελλάδα που παρέχει οn line πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο των αρχείων του και στα Δελτία Αρχειακής Περιγραφής που έχουν εκπονηθεί.

   

  Επισκεφθείτε τον πλήρη κατάλογο των αρχείων του Ε.Λ.Ι.Α.