ΕΛΙΑ
 
Search  Go               Links     Contact     Sitemap     Homepage     Greek  
 
 • About E.L.I.A.
 • Collections
 • E.L.I.A. of Thessaloniki
 • Catalogue of Archives
 • The Library
 • Publications
 • Research Programmes
 • Events
 • The Shop
 • Information Society  Created by Greek Geeks
  Επικοινωνία

  Πληροφορούμε τους ερευνητές ότι:

 • Η Βιβλιοθήκη και το τμήμα Αρχείων λειτουργούν από Τρίτη έως Παρασκευή 09:00 με 14:00
 • Το Φωτογραφικό Αρχείο λειτουργεί κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 
 • Όνομα
  E-mail
  Σχόλια 
   
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τoν αριθμό που βρίσκεται στην εικόνα